X
X
Back to the top

????DZIEŃ DZIECKA????

????DZIEŃ DZIECKA????

Lekkoatletyczny Dzień Dziecka to wydarzenie sportowe dla dzieci uprawiających lekkoatletykę od kilku lat oraz tych, które stawiają pierwsze kroki na stadionach i boiskach, w klubach lub stowarzyszeniach związanych z lekkoatletyką. Impreza ma za zadanie aktywizować i pobudzić do rywalizacji dzieci uprawiające lekkoatletykę regularnie, jak również zachęcić do regularnych treningów dzieci, które dopiero szukają dyscypliny sportowej, którą chciałyby uprawiać zawodniczo. W ramach imprezy przeprowadzone zostaną zawody w 4 konkurencjach: biegi na 100m, 400m, skok w dal i skok wzwyż.  Podczas trwania imprezy ,,Lekkoatletyczny Dzień Dziecka”, uczestnicy będą mogli wziąć udział w „Mini pikniku sportowym”. Piknik ma na celu upowszechnianie sportu i będzie obfitował w atrakcje związane z aktywnością sportową. Pojawią się animacje sportowe dla dzieci i  młodzieży oraz konkursy sprawnościowe z nagrodami. Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się na scenie, na której zobaczymy również pokazy i występy artystów oraz animatorów zachęcających uczestników do wspólnej zabawy. Nie obejdzie się bez spotkań i rozmów ze znanymi sportowcami.

 

Szczegółowy harmonogram:

9:00 otwarcie obiektu dla uczestników

9:05 uruchomienie biura zawodów

9: 45 Początek imprezy, spiker wita uczestników imprezy i informuje na bieżąco o kolejności 1 startów. Dodatkowo wyjaśnia zasady przeprowadzenia imprezy. W trakcie zawodów podaje najlepsze uzyskane wyniki uczestników.

10:00 – 12:30 Konkurencje skoczne

11:00 – 15:00 Imprezy towarzyszące

12:30 – 15:00 Konkurencje biegowe

15:00 – 15:30 Uroczyste dekoracje zwycięzców poszczególnych konkurencji

15:30 – 16:00 Uroczyste dekoracje zwycięzców „Wtorków lekkoatletycznych”

16:00 Podsumowanie i zakończenie zawodów. Dokładny harmonogram startu poszczególnych roczników będzie znany w momencie zakończenia zapisów do poszczególnych konkurencji i zostanie udostępniony uczestnikom w dniu zawodów oraz będzie komunikowany przez spikera zawodów.

Więcej szczegółów oraz zapisy https://orlysportu.pl/lekkoatletyczny-dzien-dziecka/

Regulamin https://orlysportu.pl/wp-content/uploads/regulamin

Serdecznie zapraszamy wszystkich startujących jak i tych, którzy chcą spędzić razem z nami dzień pełen atrakcji  🙂

 

Subscription to our newsletter open soon.

O nas

Warszawska Akademia Lekkoatletyczna specjalizuje się w profesjonalnym szkoleniu dzieci od 6 roku życia z zakresu lekkiej atletyki oraz przygotowania motorycznego z innych dyscyplin sportu.

Kontakt

Copyright © 2021 Warszawska Akademia Lekkoatletyczna